Justerat protokoll

Organisation

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-04-17

Paragrafer

105, 107

Datum då anslaget publiceras

2024-04-17

Datum för avpublicering av anslag

2024-05-09

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning