Justerat protokoll

Organisation

Barn- och utbildningsnämnden

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-04-11

Paragrafer

§§ 26-41

Datum då anslaget publiceras

2024-04-19

Datum för avpublicering av anslag

2024-05-11

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen