Justerat protokoll

Organisation

Kultur- och fritidsnämnden

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-04-11

Paragrafer

26-28, 30-42

Datum då anslaget publiceras

2024-04-18

Datum för avpublicering av anslag

2024-05-10

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen