Justerat protokoll

Organisation

Socialutskottet

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-04-23

Paragrafer

94-111

Datum då anslaget publiceras

2024-04-23

Datum för avpublicering av anslag

2024-05-15

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen