Justerat protokoll

Organisation

Kommunfullmäktige

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-04-18

Paragrafer

§§ 72-99

Datum då anslaget publiceras

2024-04-24

Datum för avpublicering av anslag

2024-05-16

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning