Justerat protokoll ÖFN

Organisation

Överförmyndarnämnden

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-04-15

Paragrafer

§§ 52-90

Datum då anslaget publiceras

2024-04-23

Datum för avpublicering av anslag

2024-05-15

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning