Justerat protokoll

Organisation

Teknik- och servicenämnden

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-04-25

Paragrafer

44-58

Datum då anslaget publiceras

2024-05-02

Datum för avpublicering av anslag

2024-05-24

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen