Justerat protokoll AU

Organisation

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-04-29

Paragrafer

§ 114

Datum då anslaget publiceras

2024-05-02

Datum för avpublicering av anslag

2024-05-24

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning