Kungörelse - Flytt och skrotning av fordon

Organisation

Teknik- och servicenämnden

Typ av anslag

Kungörelser

Datum

2024-05-02

Datum då anslaget publiceras

2024-05-02

Datum för avpublicering av anslag

2024-06-01

Här kan du ta del av dokumenten

Inom Marks kommun har följande fordon flyttats och skrotats med stöd av lag (1982:129) och förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Märke/Modell/Färg: Husvagn, vit

Registreringsnummer: Saknas

Anträffandeplats: Örbyhallen, Öresjövägen 13, 511 31 Örby

Fordon som förvaras på särskild uppställningsplats tillfaller kommunen om

  • ägaren har blivit underrättad och inte hämtat fordonet inom en (1) månad därefter,
  • ägaren inte hämtat fordonet inom en (1) månad efter att kungörelse skett, eller
  • fordonets ägare får anses ha gett upp sin rätt till fordonet.

Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten.

Kontaktperson

tsn@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen