Justerat protokoll AU

Organisation

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-05-06

Paragrafer

16-23

Datum då anslaget publiceras

2024-05-06

Datum för avpublicering av anslag

2024-05-28

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen