Justerat protokoll SNAU

Organisation

Socialnämndens arbetsutskott

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-05-06

Paragrafer

14-21

Datum då anslaget publiceras

2024-05-06

Datum för avpublicering av anslag

2024-05-28

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen