Justerat protokoll

Organisation

Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-05-02

Paragrafer

44-55

Datum då anslaget publiceras

2024-05-08

Datum för avpublicering av anslag

2024-05-30

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen