Justerat protokoll

Organisation

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Typ av anslag

Justerade protokoll

Paragrafer

§§ 32-39

Datum då anslaget publiceras

2024-05-08

Datum för avpublicering av anslag

2024-05-30

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen