Justerat protokoll

Organisation

Socialutskottet

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-05-14

Paragrafer

112-131

Datum då anslaget publiceras

2024-05-14

Datum för avpublicering av anslag

2024-06-05

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen