Justerat protokoll

Organisation

Valnämnden

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-05-07

Paragrafer

§§ 25-43

Datum då anslaget publiceras

2024-05-15

Datum för avpublicering av anslag

2024-06-06

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning