Justerat protokoll

Organisation

Spinnerskan i Mark AB

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-05-20

Paragrafer

37-51

Datum då anslaget publiceras

2024-05-30

Datum för avpublicering av anslag

2024-06-21

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning