Justerat protokoll TSN Au

Organisation

Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-05-30

Paragrafer

§ 58

Datum då anslaget publiceras

2024-05-30

Datum för avpublicering av anslag

2024-06-21

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen