Justerat protokoll - Södra Älvborgs Räddningstjänstförbund

Organisation

Kommunstyrelsen

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-01-26

Paragrafer

§ 34, 37

Datum då anslaget publiceras

2024-05-31

Datum för avpublicering av anslag

2024-06-24


§ 37 taxa för regöring och brandskyddskontroll

§ 34 Firmatecknare

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning