Justerat protokoll KSAU

Organisation

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-05-29

Paragrafer

146-155

Datum då anslaget publiceras

2024-05-31

Datum för avpublicering av anslag

2024-06-22

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning