Justerat protoll KFN AU

Organisation

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-05-30

Paragrafer

44-54

Datum då anslaget publiceras

2024-05-31

Datum för avpublicering av anslag

2024-06-22

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Här kan du ta del av dokumenten

Text

Kontaktperson

Text

Uppdaterad:

Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen