Justerat protokoll SNAU

Organisation

Socialnämndens arbetsutskott

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-06-03

Paragrafer

22-25

Datum då anslaget publiceras

2024-06-03

Datum för avpublicering av anslag

2024-06-25

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen