Justerat protokoll TSN Au

Organisation

Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-05-30

Paragrafer

§§ 56-57, 59-65

Datum då anslaget publiceras

2024-06-03

Datum för avpublicering av anslag

2024-06-25

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Teknik- och serviceförvaltningen