Justerat protokoll - Funktionshinderrådet

Organisation

Funktionhinderrådet

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-05-28

Paragrafer

11-18

Datum då anslaget publiceras

2024-06-03

Datum för avpublicering av anslag

2024-06-25

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen