Justerat protokoll - Sjuhärads samordningsförbund

Organisation

Kommunstyrelsen

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-05-29

Paragrafer

§§ 24-35

Datum då anslaget publiceras

2024-06-04

Datum för avpublicering av anslag

2024-06-26

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning