Justerat protokoll: BUN AU

Organisation

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-05-30

Paragrafer

§§ 40-50

Datum då anslaget publiceras

2024-06-04

Datum för avpublicering av anslag

2024-06-26

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Barn- och utbildningsförvaltningen