Justerat protokoll SU

Organisation

Socialutskottet

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-06-04

Paragrafer

132-162

Datum då anslaget publiceras

2024-06-04

Datum för avpublicering av anslag

2024-06-26

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen