Justerat protokoll - SOC

Organisation

Socialutskottet

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-06-25

Paragrafer

163-193

Datum då anslaget publiceras

2024-06-25

Datum för avpublicering av anslag

2024-07-17

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen