Justerat protokoll ÖFN

Organisation

Överförmyndarnämnden

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-06-17

Paragrafer

§§ 112-126

Datum då anslaget publiceras

2024-06-25

Datum för avpublicering av anslag

2024-07-17

Relaterade dokument

Plats och tid (varberg.se)

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning