Justerat protokoll KF

Organisation

Kommunfullmäktige

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-06-18

Paragrafer

120-150

Datum då anslaget publiceras

2024-06-27

Datum för avpublicering av anslag

2024-07-19

Relaterade dokument

Möten och protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning