Justerat protokoll - SU

Organisation

Socialutskottet

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-07-03

Paragrafer

194-199

Datum då anslaget publiceras

2024-07-03

Datum för avpublicering av anslag

2024-07-25

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen