Sidans innehåll

Brukarundersökning av insatser enligt SoL och LSS

Brukarundersökningar av insater enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) genomförs vartannat år. Socialförvaltningen vill framföra ett tack till alla som deltar i undersökningarna.

Socialförvaltningen samverkar med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) när vi genomför dessa brukarundersökningar. Det är nationella brukarundersökningar och de genomfördes senast 2022 så nästa brukarundersökning sker under hösten 2024.

För insater enlig SoL och LSS är det inom sju områden som brukarundersökningar genomförs.

  • Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad
  • Vuxna med boende enligt LSS, servicebostad
  • Vuxna med boende enligt SoL, (socialpsykiatri)
  • Vuxna med boendestöd enligt SoL
  • Vuxna med daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS/SoL
  • Barn som bor i familjeham, 13 år och äldre
  • Barn och unga med öppna insater enligt SoL, ny för 2024

Här presenterar vi resultatet för 2022 års brukarundersökning:

Brukarundersökning vuxna med boende enlig LSS, gruppbostad Pdf, 349.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Brukarundersökning vuxna med boende enligt LSS, servicebostad Pdf, 349.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Brukarundersökning vuxna med boende enligt SoL, socialpsykiatri Pdf, 350 kB, öppnas i nytt fönster.

Brukarundersökning vuxna med boendestöd enligt SoL Pdf, 330.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Brukarundersökning vuxna med daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS/SoL Pdf, 365.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Brukarundersökning barn som bor i familjehem 13+ år Pdf, 239 kB, öppnas i nytt fönster.

Lagar

I brukarundersökningarna används förkortningar av två lagar, det är LSS och SoL.

LSS står för lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

SoL står för socialtjänstlag (2001:453).

Varför brukarundersökningar?

Att mäta brukarupplevd kvalitet inom våra verksamheter är en viktig faktor i vårt utvecklingsarbete. Det är därför viktigt att både du som är nöjd och du som är missnöjd besvarar våra frågor i brukarenkäterna.

Fler svar ger ett bättre mått på brukarupplevd kvalitet.

Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och över tid, vilket ger oss underlag att arbeta med kvalitet i verksamheterna. Det ger också andra kommuner en hjälp i deras förbättringsarbete då resultatet presenteras på kommun- och enhetsnivå i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Här hittar du Kolada. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om våra brukarundersökningar kan du ta kontakt med någon av verksamheternas utvecklingsledare. Du når dem via kommunens kontaktcenter. Se kontaktuppgifter här nedan.

Kontakta kontaktcenter

Telefontider:

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00

Öppettider för besök

Måndag–fredag klockan 7.30–16.00
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 40 Kinna

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kontaktcenter@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen