Sidans innehåll

Brukarundersökning vid myndighetsutövning, individ och familjeomsorg (IFO) och funktionsstöd

Brukarundersökningar inom IFOs och funktionsstöds myndighetsutövning genomförs vartannat år i form av besöksenkäter. Enkäterna besvaras i samband eller i anslutning till ett besök.

Socialförvaltningen samverkar med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) när vi genomför dessa brukarundersökningar. Det är nationell brukarundersökningar och de genomfördes senast 2023 så nästa brukarundersökning sker 2025.

För myndighetsutövningen är det inom fem områden som brukarundersökningar genomförs.

  • Ekonomiskt bistånd
  • Social barn- och ungdomsvård, vad tycker vårdnadshavare?
  • Social barn- och ungdomsvård, vad tycker ungdomarna 13 år eller äldre?
  • Missbruks- och beroendevård
  • Vuxna med myndighetskontakt inom funktionshinderområdet

Här presenterar vi resultatet för 2023 års brukarundersökning:

Brukarundersökning ekonomiskt bistånd Pdf, 286.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Brukarundersökning social barn- och ungdomsvård, vårdnadshavare Pdf, 287.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Brukarundersökning social barn- och ungdomsvård, ungdomar13+ år Pdf, 224 kB, öppnas i nytt fönster.

Brukarundersökning missbruks- och beroendevård Pdf, 286.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Brukarundersökning vuxna myndighetskontakt funktionshinderområdet Pdf, 233.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Lagar vi nämner

I brukarundersökningarna används förkortningar av två lagar, det är LSS och SoL.

LSS står för lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

SoL står för socialtjänstlag (2001:453).

Varför brukarundersökningar?

Att mäta brukarupplevd kvalitet inom våra verksamheter är en viktig faktor i vårt utvecklingsarbete. Det är därför viktigt att både du som är nöjd och du som är missnöjd besvarar våra frågor i brukarenkäterna.

Fler svar ger ett bättre mått på brukarupplevd kvalitet.

Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och över tid, vilket ger oss underlag att arbeta med kvalitet i verksamheterna. Det ger också andra kommuner en hjälp i deras förbättringsarbete då resultatet presenteras på kommun- och enhetsnivå i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Här hittar du Kolada. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om våra brukarundersökningar kan du ta kontakt med någon av verksamheternas utvecklingsledare. Du når dem via kommunens kontaktcenter. Se kontaktuppgifter här nedan.

Kontakta kontaktcenter

Telefontider:

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00

Öppettider för besök

Måndag–fredag klockan 7.30–16.00
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 40 Kinna

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kontaktcenter@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen