Sidans innehåll

Brukarundersökningar äldreomsorg

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen sker via Socialstyrelsens årliga undersökning för hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Socialförvaltningen vill framföra ett tack till alla som deltar i undersökningarna.

Varför brukarundersökningar?

Att mäta brukarupplevd kvalitet inom våra verksamheter är en viktig faktor i vårt utvecklingsarbete. Det är därför viktigt att både du som är nöjd och du som är missnöjd besvarar våra frågor i brukarenkäterna.

Fler svar ger ett bättre mått på brukarupplevd kvalitet.

Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och över tid, vilket ger oss underlag att arbeta med kvalitet i verksamheterna. Det ger också andra kommuner en hjälp i deras förbättringsarbete då resultatet presenteras på kommun- och enhetsnivå i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Här hittar du Kolada. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om våra brukarundersökningar kan du ta kontakt med någon av verksamheternas utvecklingsledare. Du når dem via kommunens kontaktcenter. Se kontaktuppgifter här nedan.

Kontakta kontaktcenter

Telefontider:

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00

Öppettider för besök

Måndag–fredag klockan 7.30–16.00
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 40 Kinna

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kontaktcenter@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Socialförvaltningen