Sidans innehåll

Jämförelser med andra kommuner

I Mark ska vi ha en hög kvalitet i våra verksamheter. Vi följer upp och jämför våra resultat i vår strävan efter ständig utveckling och förbättring. Vi jämför vår utveckling, både med oss själva och andra kommuner över tid.

Kolada – databas för kommuner och regioner

Kolada är den stora databasen med mer än 6000 nyckeltal, det vill säga mått som är lämpade för jämförelser. Här hittar du både färdiga samlingar och jämförelser liksom möjligheter till egna analyser. Kolada bygger på uppgifter från den officiella statistiken och erbjuder ett mer användarvänligt verktyg för analys än de rena statistikdatabaserna.

Kolada (Kolada) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvalitet i Korthet, KKIK

Samarbetsorganisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerar öppna jämförelser på kommunens Kvalitet i Korthet, KKIK. Där hittar du bland annat jämförelser av företagsklimat, hälso- och sjukvård och skola.

Jämföraren - Kolada Länk till annan webbplats.

Statistikmyndigheten (SCB)medborgarundersökning

I SCBs medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration och förtroende.

Statistikdatabasen - Välj tabell (scb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunkompassen

Kommunkompassen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och är en övergripande utvärdering av kommunkoncernen inom åtta områden. Resultatet från utvärderingen är ett viktigt inslag i kommunens löpande förbättringsarbete.

I rapporten kommunkompassen 2024 står att ”resultatet visar en imponerande progression på 72 poäng, vilket är en följd av ett medvetet utvecklingsarbete utifrån prioriterade förbättringsförslag som lyftes i rapporten 2022.” För kommunorganisationen är det ett kvitto på att det utvecklingsarbete som görs ger resultat.

Mark rapport Kommunkompassen 2024 Pdf, 461.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Om kommunkompassen

Det är frivilligt för landets kommuner att delta i kommunkompassen. Marks kommun gjorde genomlysningen år 2022 och återigen 2024 för att få en bred genomlysning av vår verksamhet som visar på både våra styrkor och områden som vi behöver förbättra.

De åtta områden som kommunkompassen undersöker är:

  • Samspel mellan förtroendevalda och medborgare
  • Samhällsutveckling
  • Styrning och kontroll
  • Effektivitet
  • Brukarens fokus
  • Kvalitetsutveckling
  • Arbetsliv
  • Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning