Sidans innehåll

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkät för att ta reda på hur unga upplever sina livsvillkor. Lupp innehåller frågor där unga får ge sin syn på inflytande, fritid, skola, politik, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Hösten 2021 genomfördes enkätundersökningen LUPP för femte gången i Marks kommun. Enkäten riktades till elever i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 på samtliga kommunala och fristående skolor.

Uppdaterad:

Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen