Sidans innehåll

Stiftelser och stipendier

Marks kommun förvaltar ett antal stiftelser som delar ut pengar till olika ändamål.

Belöningar för elever inom kommunens skolor

(Stiftelsen Samfond 1)

Till elever inom kommunens grund- och gymnasieskolor

  • Som belöning eller uppmuntran, för visat god kamratanda, berömvärt flit eller som ägnat arbete åt teater och musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan.
  • Som ägnat arbete åt gymnastik eller idrott samt elever som fortsätter utbilda sig efter genomgång av obligatorisk skola.
  • som ägnar sig åt studier eller studieresor inom- eller utomlands, studiebesök och skolresor.
  • Som ägnar sig åt fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, elevrådsverksamhet, idrottstävlingar eller annat för eleverna gemensamma ändamål såsom förvärv av material.

Ansökningskriterier och ansökningsblankett Pdf, 165 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt: Gerd Anving, barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0320-21 75 37

Trevnad och trivsel för pensionärer, äldre och funktionshindrade

(Stiftelsen Samfond 2 samt stiftelsen Generalskan von Alten Bockums donationsfond)

Till hjälp åt behövande kommunmedlemmar och till trevnad och trivsel för pensionärer, äldre och funktionshindrade inom kommunen. Även till rekreationsresor. Ansökningar sker till Samfond 2, men pengar för utdelning tas även ut från Generalskan von Alten Bockums donationsfond. Ansökan öppnar 1 december och stänger 31 mars efterföljande år.

Ansökningsblankett privatperson Pdf, 266.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsblankett verksamhet Pdf, 211.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt: Agneta Palm, socialförvaltningen
Telefon: 0320-21 72 02
Mejladress: agneta.palm@mark.se

Till förmån för skolpersonal i samband med studier

(Stiftelsen Samfond 3)

Till förmån för skolpersonal i samband med studier, studieresor eller vetenskapligt eller pedagogiskt författarskap.

Kontakt: Gerd Anving, barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0320-21 75 37

Ansökningskriterier och ansökningsblankett Pdf, 170.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Birger och Maria Wingqvists stiftelse

Till att användas på lämpligaste och nyttigaste sätt för Fritsla församlings bästa.

Kontakt: Per Blanck, Fritsla
Telefon: 070-558 31 21
Mejladress: per.blanck@gmail.com

Henrikssonska och Joe Olssons stiftelser

Stipendier för ungdom tillhörande Älekulla församling för fortsatt utbildning efter genomgången obligatorisk skola (till gymnasieelever).

Kontakt: Lars-Håkan Hansson, Älekulla
Telefon: 0320-501 62 eller 070 336 98 06

Arvid Karlssons stiftelse

Föreningar och övriga sammanslutningar i Hajom har möjlighet att efter ansökan få bidrag ur stiftelsen för allmännyttiga ändamål. Föreningen bör under verksamhetsåret ha gjort eller planerat att göra speciella insatser som kommer Hajomsborna till del.

Kontakt : Sune Askerdal, Hajom
Telefon: 0320-422 32 eller 070 307 22 32

Stiftelsen Arthur Andreassons minnesfond

Stiftelsens ändamål ska vara att främja och förbättra levnadsvillkoren för handikappade, sjuka och mindre bemedlade som klarat sig utan stats- och kommunala bidrag i Marks kommun, företrädesvis Västra Mark (men även övriga delar av kommunen är berättigad att söka).

Ansökan öppnar 1 december och stänger 31 mars efterföljande år.

Ansökningsblankett Pdf, 93.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt: Agneta Palm, socialförvaltningen
Telefon: 0320-21 72 02
Mejladress: agneta.palm@mark.se

Albert Perssons stiftelse

Föreningar och övriga sammanslutningar eller privatpersoner i Hajom har möjlighet att efter ansökan få bidrag ur stiftelsen för allmännyttiga ändamål. Sökande bör under verksamhetsåret ha gjort, eller planerar att göra, speciella insatser som kommer Hajoms-borna till del.

Kontakt: Sune Askerdal, Hajom
Telefon: 0320-422 32 eller 070 307 22 32

Stiftelsen Holger Meyers stipendiefond

Stiftelsen har ändamålet att dela ut årliga stipendier till studerande vid naturvetenskaplig linje åk 3 eller motsvarande och som avser att fortsätta med studier i matematik, kemi, fysik eller biologi vid universitet eller högskola.

Kontakt: Markus Ring, barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0320-21 73 75

Kontakta kontaktcenter

Telefontider:

Måndag–fredag klockan 8.00–16.00

Öppettider för besök

Måndag–fredag klockan 7.30–16.00
Besöksadress: Kommunhuset, Boråsvägen 40 Kinna

Telefon: 0320-21 70 00

Mejladress: kontaktcenter@mark.se

Uppdaterad:

Informationsägare: Kommunstyrelsens förvaltning