Föräldrakurs för ett tryggt föräldraskap

  • Datum: 12 september 2024
  • Tid: 09:00 - 11:00
  • Ort: Skene
  • Plats: Familjecentrum Prisman, Varbergsvägen 50, Skene
  • Aktivitet: Föräldraskapsstöd
  • Målgrupp: Förälder

Föräldrar är viktiga för barns utveckling och hälsa, men ibland kan det vara svårt att vara den förälder du vill vara. Kursen ger dig möjlighet att tillsammans med andra reflektera över ditt föräldraskap och dina barns behov.

Kursen är en grund för hur du som förälder skapar goda förutsättningar för en trygg relation till ditt barn, vilket alla barn behöver. Du behöver alltså inte själv uppleva problem i relationen till ditt barn utan ha en önskan om att vara den bästa förälder du kan vara.

Vi strävar inte efter att uppnå det perfekta föräldraskapet, då vi inte tror att det finns. Trygghetscirkeln för ett reflekterande föräldraskap - COS-P, önskar ge vägledning till ett föräldraskap som är ”gott nog”, genom att stötta föräldrar i att förstå sitt barns signaler och vilka behov barnet uttrycker. Målet är att ditt barn ska få hjälp att känna en trygghet i sig själv, så att barnet växer upp stärkt för att möta livets utmaningar.

Träffarna är gratis och vi bjuder på fika.

För föräldrar till barn i åldern 0—6 år.

Kursen börjar 12 september och sträcker sig över 8 tillfällen som är cirka 2 timmar.

Vid frågor och intresse kontakta: trygghetscirkeln@mark.se

Anmälan senast 23 augusti.