Illustration av barn vid en skola, vid ett träd sitter ett ensamt barn som blir omhändertagen av en vuxen.

Digital föreläsning - ungas psykiska ohälsa
och våldsutsatthet

  • Datum: 17 oktober 2024
  • Tid: 18:00 - 19:30
  • Plats: Digitalt via QR-kod eller länk
  • Aktivitet: Föräldraskapsstöd
  • Målgrupp: Utbildning och lärande, Förälder

Välkommen på en kostnadsfri föreläsning i samarbete med Maana och Marks kommun.

Den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar. Det påverkas av flera olika saker såsom
skolmiljö, prestationskrav och våldsutsatthet. Vi belyser de olika situationerna och de olika typerna av våld som många unga står inför samt hur deras psykiska mående påverkas. Föredraget utgår från föreningens undersökningar, statistik och konkreta exempel tillsammans med aktuell forskning.

Du som förälder eller annan viktig vuxen får verktyg för att du ska kunna vara en trygg vuxen och skapa tillit hos unga för att bemöta dem i svåra samtal.

Det krävs ingen anmälan. Ni kommer kunna delta helt anonymt då kameror och mikrofoner inte är tillgängliga.

Du kommer att ansluta till föreläsningen via en länk eller QR-koden.

Länk och qr-kod kommer publiceras på sidan närmare genomförandet.

Har du frågor om föreläsningen?

Kontakta Lina Sjöstrand, folkhälsostrateg i Marks kommun

Mejladress: lina.sjostrand@mark.se

Telefon: 0320-21 72 88