Äldre samlade runt ett bord och samtalar med varandra

Digital delaktighet för seniorer - användning av appar

 • Datum: 10 oktober 2024
 • Tid: 14:00 - 16:30
 • Plats: Skene bibliotek, Gästgivaregatan 7, Skene
 • Aktivitet: Senior
 • Målgrupp: Seniorer

Tematräffar på torsdagar där du får öva dig i digitala verktyg. Vi fokuserar på hur man installerar, använder och hanterar appar.

Digitala medier är ständigt närvarande i vår vardag. Digitaliseringen ställer också nya krav på oss som samhällsmedborgare. För att ta del och följa med i samhället har du rätt till information som är viktigt för dig – det är en demokratifråga.

Syftet med träffarna i digital delaktighet är att du som senior ska utveckla kunskaper för att söka viktig information på internet och att använda dig av olika digitala verktyg.

I en serie av träffar får du som senior öva dig i digitala verktyg, fördjupa dig i säkerhet på nätet och lära dig nya sätt att uttrycka dig digitalt. Under träffarna får du träna upp din digitala vana, under ledning av hjälpsamma ledare. Öva tillsammans med andra och ställa alla dina frågor om internet, digitala verktyg och säkerhet på nätet.

Tema denna gång är att använding av appar

Vi fokuserar på hur man installerar, använder och hanterar appar:

 • Vad är en app?: Definition och exempel på olika typer av appar.
 • Installation och uppdatering: Hur man hittar och installerar appar från App Store eller Google Play, samt hur man uppdaterar dem.
 • Användning av vanliga appar: Genomgång av populära appar som kartor, väder, nyheter och sociala medier.

Alla dessa träffar ingår i serien:

 • 12/9: Grundläggande kunskap
 • 26/9: E-posthantering och sms
 • 10/10: Användning av appar
 • 24/10: Söka på internet
 • 7/11: Användning av e-tjänster
 • 21/11: Näthandel
 • 5/12: Grunderna i videosamtal

Träffarna är fristående och kostnadsfria.

Välkommen!