Äldre samlade runt ett bord och samtalar med varandra

Digital delaktighet för seniorer - e-tjänster

 • Datum: 7 november 2024
 • Tid: 14:00 - 16:30
 • Plats: Skene bibliotek, Gästgivaregatan 7, Skene
 • Aktivitet: Senior
 • Målgrupp: Seniorer

Tematräffar på torsdagar där du får öva dig i digitala verktyg. Här undersöker vi olika e-tjänster och hur man använder dem.

Digitala medier är ständigt närvarande i vår vardag. Digitaliseringen ställer också nya krav på oss som samhällsmedborgare. För att ta del och följa med i samhället har du rätt till information som är viktigt för dig – det är en demokratifråga.

Syftet med träffarna i digital delaktighet är att du som senior ska utveckla kunskaper för att söka viktig information på internet och att använda dig av olika digitala verktyg.

I en serie av träffar får du som senior öva dig i digitala verktyg, fördjupa dig i säkerhet på nätet och lära dig nya sätt att uttrycka dig digitalt. Under träffarna får du träna upp din digitala vana, under ledning av hjälpsamma ledare. Öva tillsammans med andra och ställa alla dina frågor om internet, digitala verktyg och säkerhet på nätet.

Tema denna gång är användning av e-tjänster

Här undersöker vi olika e-tjänster och hur man använder dem:

 • Vad är e-tjänster?: Definition och exempel på e-tjänster som e-post, e-böcker, och strömningstjänster.
 • Användning av myndighetstjänster online: Hur man använder e-legitimation, bokar läkartid online, och ansöker om pass eller ID-kort.
 • Säkerhet vid användning av e-tjänster: Hur man skyddar sin information och undviker nätbedrägerier.

Alla dessa träffar ingår i serien "Digital delaktighet för seniorer"

 • 12/9: Grundläggande kunskap
 • 26/9: E-posthantering och sms
 • 10/10: Användning av appar
 • 24/10: Söka på internet
 • 7/11: Användning av e-tjänster
 • 21/11: Näthandel
 • 5/12: Grunderna i videosamtal

Träffarna är fristående och kostnadsfria.

Välkommen!