Äldre samlade runt ett bord och samtalar med varandra

Digital delaktighet för seniorer - grunderna i videosamtal

 • Datum: 5 december 2024
 • Tid: 14:00 - 16:30
 • Plats: Skene bibliotek, Gästgivaregatan 7, Skene
 • Aktivitet: Senior
 • Målgrupp: Seniorer

Tematräffar på torsdagar där du får öva dig i digitala verktyg. Den sista dagen lär vi oss grunderna i videosamtal.

Digitala medier är ständigt närvarande i vår vardag. Digitaliseringen ställer också nya krav på oss som samhällsmedborgare. För att ta del och följa med i samhället har du rätt till information som är viktigt för dig – det är en demokratifråga.

Syftet med träffarna i digital delaktighet är att du som senior ska utveckla kunskaper för att söka viktig information på internet och att använda dig av olika digitala verktyg.

I en serie av träffar får du som senior öva dig i digitala verktyg, fördjupa dig i säkerhet på nätet och lära dig nya sätt att uttrycka dig digitalt. Under träffarna får du träna upp din digitala vana, under ledning av hjälpsamma ledare. Öva tillsammans med andra och ställa alla dina frågor om internet, digitala verktyg och säkerhet på nätet.

Tema denna gång är grunderna i videosamtal

Den sista dagen lär vi oss grunderna i videosamtal:

 • Introduktion till videosamtal: Vad är videosamtal och varför används de?
 • Populära verktyg för videosamtal: Genomgång av verktyg som Zoom, Skype, Microsoft Teams och FaceTime.
 • Användning och etikett: Hur man startar och deltar i ett videosamtal, grundläggande funktioner som att dela skärm, och etikett för professionella samt privata videosamtal.

Alla dessa träffar ingår i serien:

 • 12/9: Grundläggande kunskap
 • 26/9: E-posthantering och sms
 • 10/10: Användning av appar
 • 24/10: Söka på internet
 • 7/11: Användning av e-tjänster
 • 21/11: Näthandel
 • 5/12: Grunderna i videosamtal

Träffarna är fristående och kostnadsfria.

Välkommen!