Två händer som skapar ett hjärta mot en blå himmel

Informationsträff med anhörigstöd

  • Datum: 17 oktober 2024
  • Tid: 17:00 - 18:30
  • Ort: Kinna
  • Plats: Kinnaborgsvägen 1B Kinna (mittemot Närhälsans entré)
  • Aktivitet: Anhörigstöd
  • Målgrupp: Allmänheten

Handläggarenheten funktionsstöd besöker oss och berättar om LSS-insatser och hur man ansöker.

Handläggarenheten funktionsstöd besöker oss och berätta om vilka insatser som kan beviljas enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hur du går till väga för att göra en ansökan.

Anmälan gör du genom att mejla till: anhorigstod@mark.se eller ring 0320-217539