Justerat protokoll

Organisation

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Typ av anslag

Justerade protokoll

Datum

2024-05-02

Paragrafer

§§ 33-43

Datum då anslaget publiceras

2024-05-06

Datum för avpublicering av anslag

2024-05-28

Relaterade dokument

Protokoll

Uppdaterad:

Informationsägare: Kultur- och fritidsförvaltningen