Kontakt vid synpunkter, klagomål eller beröm

Kontaktinformation

Telefon: 0320–21 79 95

Mejladress: sn@mark.se (IFO, Funktionsstöd)

Mejladress: on@mark.se (Äldreomsorg, Kommunal hemsjukvård)