Elevhälsa

Senast uppdaterad den 26 januari 2022

På Marks Gymnasieskola står du i centrum. Vi vill att din studietid ska bli så bra som möjligt och som stöd finns elevhälsoteamet som med stor omsorg tar hand om dig.


Hos oss arbetar elevhälsan i team och du som elev är vår utgångspunkt.  Tillsammans med övrig skolpersonal verkar elevhälsoteamet för att Marks Gymnasieskola ska utgöra en god och trygg skolmiljö för dig som elev. Vi strävar efter att ha en helhetssyn i arbetet med ditt lärande, hälsa och allsidiga utveckling. Elevhälsan arbetar på olika nivåer, med exempelvis individuella möten, klassrumsarbete eller generella och förebyggande insatser som riktar sig till hela skolan.

Du får kontakt med elevhälsan genom personligt besök, sms, e-post eller tidsbokning via mentor eller undervisande lärare. Kontakt med skolläkare och skolpsykolog får du via skolsköterskorna.

Elevhälsoteamet består av följande professioner:

Vi har också ett Trygghetsteam som jobbar med att motverka och förebygga mobbning. Teamet består av skolsköterska, skolkurator, lärare och ungdomsutvecklare.

Det här är elevhälsan på Marks Gymnasieskola:

Publicerad av: Marks Gymnasieskola