Elevhälsa och stöd

Senast uppdaterad den 9 februari 2024

På Marks Gymnasieskola står du i centrum. Vi vill att din studietid ska bli så bra som möjligt och som stöd finns elevhälsoteamet som med stor omsorg tar hand om dig.

Hos oss arbetar elevhälsan i team och du som elev är vår utgångspunkt.  Tillsammans med övrig skolpersonal verkar elevhälsoteamet för att Marks Gymnasieskola ska utgöra en god och trygg skolmiljö för dig som elev. Vi strävar efter att ha en helhetssyn i arbetet med ditt lärande, hälsa och allsidiga utveckling. Elevhälsan arbetar på olika nivåer, med exempelvis individuella möten, klassrumsarbete eller generella och förebyggande insatser som riktar sig till hela skolan.

Du får kontakt med elevhälsan genom personligt besök, sms, e-post eller tidsbokning via mentor eller undervisande lärare. Kontakt med skolläkare och skolpsykolog får du via skolsköterskorna.

Elevhälsoteamet består av följande professioner:

Den anpassade gymnasieskolans elevhälsoteam består av kommunens centrala elevhälsa.

Vi har också ett Trygghetsteam som jobbar med att motverka och förebygga mobbning. Teamet består av skolsköterska, skolkurator, lärare och ungdomsutvecklare.

Digitala hjälpmedel

Marks Gymnasieskola använder Itslearning som skolplattform. Här lägger lärare upp sina kurser och skolan informerar om vad som händer i veckobrevet "Husnytt". Närvarosystemet heter Skola 24.
Vi erbjuder inläsningstjänst till alla elever - Legimus till elever med utredda lässvårigheter, samt Stava Rex och Spellright vid behov.

NPF, läs- och skrivsvårigheter eller annan funktionsvariation

Vid behov av kontakt och besök inför studier på Marks Gymnasieskola, kontakta studie- och yrkesvägledare eller specialpedagoger på skolan (för kontaktuppgifter se respektive flik till vänster). Utifrån behov görs en individuell plan inför uppstart där besök, samtal eller att personal möter upp vid skolstart kan planeras in.

Det här är elevhälsan på Marks Gymnasieskola:

Publicerad av: Marks Gymnasieskola