Trygghetsteamet

Senast uppdaterad den 25 januari 2021

Trygghetsteamets viktigaste uppgift är att motverka all form av mobbning och kränkande handlingar. Vi arbetar också med att förebygga mobbning, med likabehandling och värdegrund.

Till oss kan du vända dig om du är utsatt eller om du ser, hör eller misstänker att någon utsätts för mobbning eller annan form av kränkande behandling.

För mer information, råd och stöd är du välkommen att kontakta någon av oss i trygghetsteamet på Marks Gymnasieskola (se nedan). Kontaktuppgifter till ansvarig rektor för respektive program och enhet ser du längre ner på sidan.

Trygghetsteamets kontaktuppgifter:

Publicerad av: Marks Gymnasieskola