Trygghetsteamet

Senast uppdaterad den 31 mars 2022

Trygghetsteamets viktigaste uppgift är att motverka all form av mobbning och kränkande handlingar. Vi arbetar också med att förebygga mobbning, med likabehandling och värdegrund.

Till oss kan du vända dig om du är utsatt eller om du ser, hör eller misstänker att någon utsätts för mobbning eller annan form av kränkande behandling.

Tystnadsplikt råder!

För mer information, råd och stöd är du välkommen att kontakta någon av oss i trygghetsteamet på Marks Gymnasieskola (se nedan). 

Trygghetsteamets kontaktuppgifter:

Kontaktuppgifter till ansvarig rektor för respektive program och enhet ser du nedan. 

Här kan du se Trygghetsteamets informationsfolder!

Publicerad av: Marks Gymnasieskola