Trygghetsteamet

Senast uppdaterad den 23 oktober 2019

Vår viktigaste uppgift är att motverka all form av mobbning och kränkande handlingar. Vi arbetar också med att förebygga mobbning och med likabehandling och värdegrundsarbete.

Till oss kan du vända dig om du är utsatt eller om du ser, hör eller misstänker att någon utsätts för mobbning eller annan form av kränkande behandling.

Tystnadsplikt råder.

För mer information, råd och stöd är du välkommen att kontakta någon ur Trygghetsteamet på Marks Gymnasieskola, se kontaktuppgifter längre ner på sidan. Ansvarig rektor är Markus Ring.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola