Skolkuratorer

Senast uppdaterad den 17 december 2019

På Marks Gymnasieskola arbetar två skolkuratorer/socionomer. Vi lyssnar, diskuterar, stödjer och ger råd för att hitta lösningar på frågor och funderingar. Du kan träffa oss enskilt eller i grupp. Vi kan också hjälpa till i kontakten med till exempel övriga elevhälsan, lärare, kamrater och föräldrar.

Vårt arbete är framförallt hälsofrämjande och förebyggande. Vi samarbetar med bland annat övriga elevhälsan, ungdomsutvecklarna, lärare och rektorer. 

Skolkuratorerna ingår i skolans trygghetsteam. All samtalskontakt med oss är frivillig. Vi har tystnadsplikt men samtidigt har vi anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen om det finns misstanke om att en elev far illa.

Du kan kontakta oss i frågor som till exempel handlar om:

  • Relationer i skolan, hemmet och på fritiden
  • Skolnärvaro och studiemotivation
  • Stress/ångest och krisreaktioner
  • Nedstämdhet/depression och övrig psykisk ohälsa
  • Identitet och självkänsla
  • Samlevnad och sexualitet
  • Våld och hot
  • Tobak, alkohol och droger
  • Vård- och myndighetskontakter

Så här kan du kontakta oss:

Du kan söka upp oss direkt eller via lärare, it´s learning, mejl, telefon eller sms.
Vi finns i Elevhälsans lokal med ingång från Arenahallen.
Om du går BA, EE, IN, Lärling eller SPRINT, kontaktar du Cathrine, se kontaktuppgifter längre ner.
Om du går BF, EK, ES, HA NA, SA TE eller VO, kontaktar du Rose-Marie, se kontaktuppgifter längre ner.
Om du går IM kan du kontakta antingen Cathrine eller Rose-Marie, vi ansvarar båda för programmet.

Välkommen till oss skolkuratorer!

Skolpsykolog

Vår skolpsykolog heter Joanna Etherton och är på skolan två dagar i veckan, övrig tid arbetar hon inom Närhälsan. Kontakt till skolpsykologen förmedlas via övrig personal i elevhälsan.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola