Skolkuratorer

Senast uppdaterad den 9 februari 2024

På Marks Gymnasieskola arbetar två skolkuratorer. Vi lyssnar, diskuterar, stödjer och ger råd för att hitta lösningar på frågor och funderingar. Du kan träffa oss enskilt eller i grupp. Vi kan också hjälpa till i kontakten med till exempel övriga elevhälsan, lärare, kamrater och föräldrar.

Vårt arbete är framförallt hälsofrämjande och förebyggande. Vi samarbetar med bland annat övriga elevhälsan, ungdomsutvecklarna, lärare och rektorer. 

Skolkuratorerna ingår i skolans trygghetsteam. All samtalskontakt med oss är frivillig. Vi har tystnadsplikt men samtidigt har vi anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen om det finns misstanke om att en elev far illa.

Du kan kontakta oss i frågor som till exempel handlar om:

  • Relationer i skolan, hemmet och på fritiden
  • Skolnärvaro och studiemotivation
  • Stress, ångest och krisreaktioner
  • Nedstämdhet, depression och övrig psykisk ohälsa
  • Identitet och självkänsla
  • Samlevnad och sexualitet
  • Våld och hot
  • Tobak, alkohol och droger
  • Vård- och myndighetskontakter

Kontakt

Du kan söka upp skolkurator direkt eller via lärare, Itslearning, e-post, telefon eller sms.
Vi finns i elevhälsans lokal med ingång från Arenahallen. 

Rose-Marie Nordgren
Tel: 0320 21 73 79
E-post: rose-marie.nordgren@mark.se

 

Emmy Jarlros Grip
Tel: 0320 21 78 00
E-post: emmy.gripsjoholm@mark.se

 

Skolpsykolog

Vår skolpsykolog heter Lee de Salazar och är på skolan två dagar i veckan. Kontakt till skolpsykologen förmedlas via övrig personal i elevhälsan.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola