Skolsköterskor

Senast uppdaterad den 7 september 2021

Öppettider

Just nu har vi begränsad skolsköterskebemanning på Marks Gymnasieskola. Vi har ingen öppen mottagning men du kan boka tid med skolsköterska enligt nedan:

Måndagar och tisdagar: Hillevi Blomster
Måndagar, tisdagar och torsdagar: Lena Kärrbrand

Du bokar via e-post, telefon eller via meddelandefunktionen i skolplattformen Itslearning (se kontaktuppgifter nedan). Behöver du snabb kontakt med skolsköterska kontakta Lena Kärrbrand.

Vi har också en skolläkare, Laslo Erdes, som är specialist inom barn- och ungdomsmedicin. Vill du komma i kontakt med honom bokar du tid genom skolsköterskan.

Hälsobesök

Vi erbjuder alla elever ett hälsobesök som vanligtvis sker under första året på gymnasiet. Inför besöket besvarar du en hälsoenkät som kan vara ett underlag för det enskilda samtalet. I första hand utgår vi i samtalet från vad du själv uppfattar som angeläget.  Eventuella undersökningar görs utifrån aktuella hälsoproblem eller frågeställningar. 

Riktade undersökningar erbjuds till vissa gymnasieprogram: 

  • Bygg- och anläggningsprogrammet: Hörselscreening
  • El- och energiprogrammet: Färgsinne
  • Estetiska programmet, musik: Hörselscreening
  • Fordon- och transportprogrammet: Hörselscreening
  • Industritekniska programmet: Hörselscreening

 

 

Publicerad av: Marks Gymnasieskola