Skolsköterskor

Senast uppdaterad den 9 december 2019

Vi erbjuder alla elever ett hälsobesök som vanligtvis sker under första året på gymnasieskolan. Inför besöket besvarar du en hälsoenkät som kan vara ett underlag för det enskilda samtalet. I första hand utgår vi i samtalet från vad du själv uppfattar som angeläget.  Eventuella undersökningar görs utifrån aktuella hälsoproblem eller frågeställningar. 

Riktade undersökningar erbjuds till vissa gymnasieprogram:
El- och energiprogrammet - Färgsinne.
Estetiska programmet/musik - Hörselscreening.  
Vård- och omsorgsprogrammet - Hälsoenkät riktad mot TBC.

Vi har öppen mottagning dagligen mellan klockan 11-12 om inget annat anslås på informationstavlan. Du kan alltid kontakta oss via mail, telefon eller via meddelandefunktionen i skolplattformen it's learning.

Vi har också en skolläkare, Laslo Erdes, som är specialist inom barn- och ungdomsmedicin. Vill du komma i kontakt med henne bokar du tid genom oss skolsköterskor.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola