Specialpedagoger

Senast uppdaterad den 12 maj 2022

Till specialpedagogen kan du vända dig med alla frågor och funderingar gällande dina studier.


Det kan handla om funderingar kring din egen studieteknik, läs- och skrivförmåga, matematisk förmåga eller om du har frågor angående undervisningen på ditt program. Du kan också få hjälp i kontakten med undervisande lärare och mentor eller om du behöver ett intyg för exempelvis utökad tid vid körkorts- eller högskoleprov.

Kontakt

Du når oss via meddelandefunktionen i skolplattformen Itslearning, via e-post, telefonsamtal eller sms (se nedan). Självklart kan du alltid söka upp oss på våra kontor i elevhälsans lokaler med ingång från Arenahallen.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola