Specialpedagog

Senast uppdaterad den 6 november 2020

Till specialpedagogen kan du vända dig med alla frågor och funderingar gällande dina studier.


Det kan handla om funderingar kring din egen studieteknik, läs- och skrivförmåga, matematisk förmåga eller om du har frågor angående undervisningen på ditt program. Du kan också få hjälp i kontakten med undervisande lärare och mentor eller om du behöver ett intyg för exempelvis utökad tid vid körkorts- eller högskoleprov.

Specialpedagogen på Marks Gymnasieskola tillhör ledningsgruppen och har en helhetssyn i verksamheten och del i skolans förändringsarbete och utveckling. 

Kontakt

Du når oss via meddelandefunktionen i skolplattformen Itslearning, via e-post, telefonsamtal eller sms (se nedan). Självklart kan du alltid söka upp oss på våra kontor i elevhälsans lokaler med ingång från Arenahallen.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola