Specialpedagog

Senast uppdaterad den 22 augusti 2018

Till specialpedagogen kan du vända dig med alla frågor och funderingar gällande dina studier.


Det kan handla om funderingar kring din egen studieteknik, läs- och skrivförmåga/matematisk förmåga eller om du har frågor angående undervisningen på ditt program. Du kan också få hjälp i kontakten med undervisande lärare och mentor eller om du behöver ett intyg för exempelvis utökad tid vid körkorts- eller högskoleprov.

Specialpedagogen på Marks Gymnasieskola tillhör ledningsgruppen och har en helhetssyn i verksamheten och del i skolans förändringsarbete och utveckling. 

Du når oss via meddelandefunktionen i skolplattformen i'ts learning, via e-post, telefonsamtal eller sms. Självklart kan du alltid söka upp oss på våra kontor i elevhälsans lokaler med ingång från Arenahallen.

Publicerad av: Marks Gymnasieskola