Trygghetsteamet

Senast uppdaterad den 14 december 2023

Trygghetsteamets viktigaste uppgift är att motverka all form av mobbning och kränkande handlingar. Vi arbetar också med att förebygga mobbning, med likabehandling och värdegrund.

Till oss kan du vända dig om du är utsatt eller om du ser, hör eller misstänker att någon utsätts för mobbning eller annan form av kränkande behandling.

Tystnadsplikt råder!

För mer information, råd och stöd är du välkommen att kontakta någon av oss i trygghetsteamet på Marks Gymnasieskola (se nedan). 

Trygghetsteamets kontaktuppgifter:

Anna Paulsson
Tel: 0704-837140
E-post: anna.paulsson@mark.se
Kerstin Persson
Tel: 0730-927629
E-post: kerstin.persson2@mark.se
Jonas Moberg
Tel: 0320-217510
E-post: jonas.moberg@mark.se
Rose-Marie Nordgren
Tel: 0703-739932
E-post: rose-marie.nordgren@mark.se
Andreas Wikingson
Tel: 0320-217599
E-post: andreas.wikingson@mark.se 
Katarina Gustafsson
Tel: 0722-507490
E-post: katarina.gustafsson2@mark.se
Torgny Svedberg
E-post: torgny.svedberg@mark.se
Daniel Gurney
Tel: 0707-802749
E-post: daniel.gurney@mark.se
Elisabeth Arvidsson
Tel: 0703-61493
E-post: elisabeth.arvidsson@mark.se 

 

Kontaktuppgifter till ansvarig rektor för respektive program och enhet ser du nedan. 

Här kan du se Trygghetsteamets informationsfolder

Publicerad av: Marks Gymnasieskola